Bieniasz Nicholson Architekt

Biblioteka Uniwersytecka – Zielona Góra
Zielona Góra
Idea:
droga na szczyty wiedzy, regały z książkami
Bibliotekę zaprojektowano jako transparentny budynek, którego funkcje widoczne są jak na dłoni, gdyż wiedzę należy zdobywać w sposób „klarowny”.
Aby się „wspiąć” na wyżyny wiedzy, należy wejść na najwyższą kondygnację, gdzie w jednoprzestrzennej hali jest dostęp do wszystkich katalogów. Oświetlenie dzienne wpada poprzez świetliki w dachu. Umieszczenie wszystkich czytelni na jednej kondygnacji umożliwia wzajemny kontakt czytelników, tzn. biblioteka staje się miejscem spotkań uczącej się młodzieży.