Bieniasz Nicholson Architekt

Wieża Ciśnień
Wrocław
Idea:
pływanie nad dachami Wrocławia
Wieżę ciśnień zbudowano na początku ubiegłego stulecia w ówcześnie panującej manierze architektonicznej.
Po wojnie przestała funkcjonować jako budowla techniczna. Po zdemontowaniu zbiornika mieszczącego się na wysokości 30 metrów powstałą przestrzeń wypełniono dodatkowymi kondygnacjami i zaprojektowano ekskluzywne centrum fitnesowe z basenem. Pływając na wysokości 30 metrów oglądamy dachy Wrocławia.