Bieniasz Nicholson Architekt

Rozbudowa pawilonu restauracyjnego Hala Stulecia
Wrocław
Idea:
Plac za szkłem
W planowanym rozwiązaniu projektowym do minimum ograniczono ingerencję w rozwiązania parkowo- urbanistyczne wokół Hali Stulecia w celu zachowania w sposób maksymalny obecnego charakteru miejsca.
Wszelkie poważniejsze zmiany naruszyłyby unikatowość i ponadczasową rozpoznawalność tego miejsca.
Do zabytkowego budynku dobudowano od strony wschodniej i zachodniej, zachowując symetrię układu, dwie szklane jednoprzestrzenne hale, które w sposób bardzo neutralny uzupełniły zastaną architekturę. Dążono tutaj do maksymalnej transparentności i neutralności proponowanych rozwiązań architektonicznych.