Bieniasz Nicholson Architekt

Rozbudowa kliniki KCM
Jelenia Góra
Idea:
kamieniczka z kamienia, częściowo owinięta białą chustką
Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Medycznego (KCM) powiązała ze sobą dwie funkcje: skromny, a jednocześnie elegancki wygląd wyważonej architektonicznie elewacji od strony jednej z głównych ulic Jeleniej Góry – ulicy Bankowej oraz rozszerzenie oferty medycznej dotychczasowego KCM, funkcji optymalnie wypełniającej istniejącą działkę o nieregularnym kształcie.
Ideą było przeciwstawienie sobie dwóch form architektonicznych: geometrycznej zabudowy ulicy i budynku, którego swobodna architektoniczna forma idealnie odpowiadała różnorodnemu programowi funkcjonalnemu rozbudowy.