Bieniasz Nicholson Architekt

Pasaż pod błękitnym słońcem
Wrocław, Rynek 7
Idea:
szklane drzewa na wewnętrznym dziedzińcu
Wielokrotnie nagradzany Pasaż „Pod błękitnym słońcem” to przekryty szklanym dachem wewnętrzny dziedziniec, łączący kamieniczki należące do kwartału zachodniej pierzei Wrocławskiego Rynku.
Rewaloryzowane kamieniczki stanowią obecnie wielofunkcyjny zespół, w którym niższe kondygnacje  przeznaczono na funkcje handlowe, wystawiennicze i gastronomiczne, wyższe – na biura.
Akcent w wewnętrznym dziedzińcu stanowi winda panoramiczna łącząca – poprzez pomosty – poszczególne piętra oficyn.