Bieniasz Nicholson Architekt

Muzeum Sztuki Współczesnej
Wrocław
Idea:
szkic jako dzieło dokończone
Projekt Muzeum Sztuki Współczesnej powstał ze szkicu, swobodnego prowadzenia ręki. Przykładowo otwory rysowane są szybko i być może w zamiarze prostokątne nie jawią się jednak jako takie w trakcie szkicowania. Ulotne szkice zaczynają żyć swoim własnym życiem i stają się skończonymi formami. Szkice zostały zdigitalizowane i na ich podstawie skonstruowano przestrzeń, przestrzeń nieregularną, amorficzną, podporządkowaną jednak funkcjom Muzeum.