Bieniasz Nicholson Architekt

Biblioteka Uniwersytecka – Wrocław
Wrocław
Idea:
„Klasztorne” księgozbiory, a następnie pomosty do światła wiedzy, światła czytelni, gdzie powinien panować porządek i spokój, wspomagający koncentrację
Dwa identyczne prostopadłościany, wykonane z różnych materiałów, o odmiennych funkcjach przenikają się, zespalając dwa kierunki dominujące na terenie – wyznaczone przez ul. Szczytnicką i bieg Odry – bulwar Joliot-Curie.
Prostopadłościan równoległy do ul. Szczytnickiej, surowy w swojej formie, pokryty nieszlifowanym granitem, z małą ilością otworów okiennych, klasztorny w swoim wyrazie, zawiera w sobie wszystkie zbiory – magazyny.
Prostopadłościan od strony bulwaru Joliot-Curie stanowi przeszkloną strukturę pełniącą funkcję holu i przekrywającą tarasy.